ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX      ISOBOX       ISOBOX     

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευή

Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένες διατομές και κοίλους δοκούς βαρέως τύπου. Οι ενώσεις γίνονται με συγκόλληση τόξου. Όλα τα μεταλλικά μέρη  έχουν επίστρωση διπλού primer και τελικής βαφής.

Οροφή

Εσωτερικά έχει τοποθετηθεί ψευδοροφή από πανώ πολυουρεθάνης με αμφίπλευρη επικάλυψη από γαλβανισμένη και βαμμένη λαμαρίνα πάχους 0.6mm και μόνωση αυτοσβεννόμενης πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας πάχους 40mm. Εξωτερικά τοποθετούνται κεκλιμένα φύλλα γαλβανισμένου ελάσματος τα οποία προσφέρουν πλήρη στεγανότητα.

Δάπεδο

Κατασκευάζεται από τεγίδες γαλβανισμένες μεγάλου στατικού ύψους, επενδύεται με MDF ή κόντρα πλάκέ θαλάσσης πάχους 20mm και τέλος με σκληρό και αδιάβροχο PVC. Κατόπιν παραγγελίας το δάπεδο μπορεί να μονωθεί με πλάκες πολυουρεθάνης.

Τοίχοι

Τα εσωτερικά χωρίσματα και οι εξωτερικοί τοίχοι είναι κατασκευασμένοι από θερμομονωτικά πανώ πολυουρεθάνης πάχους 40mm με αμφίπλευρη επικάλυψη γαλβανισμένων και βαμμένων ελασμάτων. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των πανώ είναι 0.45Κcal/m²h°C.

Πόρτες - Παράθυρα

Οι εξωτερικές πόρτες κατασκευάζονται από θερμομονωτικά πανώ και κάσα λευκού αλουμινίου. Οι εσωτερικές πόρτες έχουν θυρόφυλλο από έγχρωμο πρεσσαριστό ξύλο και κάσα από λευκό αλουμίνιο. Οι πόρτες φέρουν κλειδαριές ασφαλείας. Τα παράθυρα είναι κατά κανόνα συρόμενα επάλληλα κατακσευασμένα από ειδικά προφίλ αλουμινίου και κρύσταλλα πάχους 4mm. Κατόπιν παραγγελίας, είναι δυνατό να παραδωθούν με διπλά κρύσταλλα καθώς επίσης και με εξωτερικά ρολλά αρίστης ποιότητας με μόνωση πολυουρεθάνης.

 

Hλεκτρική Εγκατάσταση

 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση μελετάται και κατακσευάζεται αναλόγως της χρήσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις Ευρωπαικές προδιαγραφές. Περιλαμβάνει ηλεκτρικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες, διπλά φωτιστικά σώματα φθορισμού, διακόπτες, πρίζες, καλώδια, κανάλια και γενικώς όλα τα εξαρτήματα της ηλεκτρικής και τηλεφωνικής εγκατάστασης..

 
 

Yδραυλική Εγκατάσταση

 

Αποτελείται από σωλήνες PVC, χαλκού και όλα  τα απαραίτητα εξαρτήματα του μπάνιου και της κουζίνας πλήρως τοποθετημένα. Όλα τα υλικά είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαικές προδιαγραφές.

 
 

Βάση

 

Δεν χρειάζεται θεμελίωση. Τοποθετείται πάνω σε τάκους μεταλλικούς, ξύλινους ή από μπετόν, ύψους 20-30cm, σε επίπεδο έδαφος.